โดเมน (Domain) คืออะไร

โดเมน (Domain) คืออะไร

โดเมน (Domain) คืออะไร

โดเมน หมายถึง ชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อไปยัง Website ต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

โดเมน มีความสำคัญมากในการเข้าถึงเว็บไซต์ การจดจำ รวมไปถึงคำค้นหาใน Search Engine ชื่อดังต่างๆ เช่น Google Yahoo MSN

ปัจจุบันหากเราอยากเป็นเจ้าของโดเมน สามารถทำได้โดยการเลือกโดเมนที่ยังว่าง และจดทะเบียน โดยจะมีค่าบริการรายปีให้กับผู้ให้บริการจดทะเบียน

จึงไม่แปลกที่โดเมนชื่อที่ความหมายดีๆ จดจำง่ายจะมีผู้เข้าจดทะเบียนเป็นเจ้าของแทบจะเรียกว่าหายากเต็มที จึงเกิดการซื้อขชาย ให้เช่า หรือ โอนย้ายความเป็นเจ้าของ

เพื่อให้ได้มาซึ่งโดเมนที่ตรงหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายของเว็บไซต์ เพื่อให้จดจำได้ง่าย และผลด้านการค้นหา