ตั้งค่า URL เป็นภาษาไทย บน Codeigniter

ตั้งค่า URL เป็นภาษาไทย บน Codeigniter

เริ่มแรกก็เปิดไฟล์ application/config/config.php เพิ่มตัวอักษร สระ พยัญชนะภาษาไทยใน permitted_uri_chars ตามข้างล่างนี้

 

$config['permitted_uri_chars'] = 'a-z 0-9~%.:_\-ก-ฮะาิีุูเะแำไใๆ่้๊๋ั็์ึื';

ต่อมาให้ไปเปิดไฟล์ system/core/URL.php แล้วหาคำว่า $this->segments[] เจอแล้วก็ครอบ urldecode() ตรงตัวแปล $val

$this->segments[] = urldecode($val)